Met behulp van deze site vind je zo een vacature advocaat stagiaire

advocatenjuristen.nl

vacature advocaat stagiaireHet artikel van vandaag is voornamelijk bestemd voor studenten die moeite hebben met het vinden van een stage. Ik schrijf hier een artikel over omdat ook deze mensen steeds dichterbij komen naar het bedrijfsleven. Deze keuze van een stage of afstudeerstage is dan ook erg belangrijk. Het is namelijk je eerste contact met het zakelijke leven. Je leert hier vaak andere dingen als dat er in de boeken verteld wordt. In vele gevallen is het verschil van theorie naar praktijk erg groot, vooral in de juridische sector. Ik ga ik vandaag dan ook dieper op in.

IndeedZo volgt een neefje van mij een juridische opleiding. Hij zit momenteel in zijn derde jaar en was dus op zoek naar een meewerkstage. Omdat hij moeite had met het vinden van zo’n stage vroeg hij aan mensen binnen zijn netwerk, waaronder ik, of zij iets wisten. Zo werd hem verteld eens naar de website advocatenjuristen.nl te gaan wanneer je op zoek bent naar een vacature advocaat stagiaire.

Eenvoudig en binnen twee weken een stage gevonden

advocatenjuristen.nlToen hij eenmaal op de site van Advocaten Juristen was, zag hij dat er genoeg vacatures te vinden waren hier. Zo had hij er op twee gereageerd die op reisafstand van hem waren. Gelijk na het eerste gesprek werd hij al aangenomen bij een advocatenbureau. Volgens hem was een vacature advocaat stagiaire zo gevonden. Hij adviseert iedereen die hier naar op zoek is eens een kijkje te nemen op advocatenjuristen.nl. Je hebt hier dan ook zo een goede stage gevonden. Dit ongeacht of het een meewerkstage of afstudeerstage is.