Ondernemers kunnen meer doen aan bedrijfshulpverlening

De Arbowet verplicht ondernemers en maatschappelijke organisaties om de bedrijfshulpverlening op een adequate manier in te richten. Lang niet elke organisatie besteedt daar voldoende aandacht aan. Dat is logisch, want de bedrijfshulpverlening draagt niet direct bij aan het productieproces. Sterker nog, het kost tijd, geld en het levert ook af en toe overlast op. Want bijvoorbeeld de verplichte jaarlijkse ontruimingsoefening komt nooit op een goed moment. Toch is het verstandig om de bedrijfshulpverlening goed op te zetten. Want als het mis gaat kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld en dat kan leiden tot hoge boetes.

Hoe verbeter je de bedrijfshulpverlening in je bedrijf?

Er zijn twee manieren om de bedrijfshulpverlening op te zetten of te verbeteren. De eerste is een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren. Bij een RI&E wordt je bedrijf door een veiligheidskundige gescand op veiligheidsrisico’s. Het resultaat van zo’n scan is een rapport, waar in staat wat er mis is en op welke wijze de risico’s kunnen worden verlaagd. Een andere manier om de bedrijfshulpverlening te verbeteren is één of meer personeelsleden aan te stellen als BHV’er. Uiteraard heeft dat alleen nut als je die mensen een BHV Cursus laat volgen.

De positie van een BHV’er bij de bedrijfshulpverlening

Door een BHV’er verbetert de veiligheid in je bedrijf. Een BHV’er mag de directie advies geven over de veiligheidssituatie in het pand. Maar hij komt pas echt in actie zodra er een ongeluk is gebeurd of als er gevaarlijke situaties ontstaan. De BHV’er is dan verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. Dat wil zeggen dat hij een brandje blust, de eventuele ontruiming van het pand regelt en eerste hulp verleent als er sprake is van gewonden. De BHV’er heeft tijdens calamiteiten de bevoegdheid om anderen opdrachten te geven.