Het is goed mogelijk dat Agile management je op moment van schrijven nog relatief onbekend is. Dit gezegd hebbende dateert haar roots nochtans terug tot in de jaren ’90. Het werd toen ontwikkeld als een alternatieve methode voor projectmanagement dat werd uitgevoerd onder een groep ontevreden ontwikkelaars. Voor hen gold dat ze op een zeker ogenblik aanlopen tegen de traditionele project problemen. Het ging hierbij dan concreet om: 

  • Een (zeer) hoge werkdruk; 
  • Deadlines die niet haalbaar bleken te zijn;
  • Budgetoverschrijdingen; 
  • Oplopende spanningen tussen projectleden; 
  • Problemen met de kwaliteit; 

De vraag die ontstond was dan ook of er niet een betere projectaanpak in het leven zou kunnen worden geroepen welke een groot deel van de bovenstaande problemen zou kunnen ondervangen. Je kan het waarschijnlijk al raden, dit betekende uiteindelijk de geboorte van Agile management.

Welke uitgangspunten brengt Agile management met zich mee?

Er zijn in de praktijk verschillende uitgangspunten welke door Agile management in het leven zijn geroepen. In eerste instantie geldt bijvoorbeeld voor de teamleden dat ze over veel meer inspraak beschikken in het project. Dit betekent meteen in de praktijk ook dat ze doorgaans over sterk afwisselende rollen kunnen beschikken. Denk hierbij dan niet alleen aan de rol van adviseur, maar ook van ontwerper, uitvoerder, etc. Daarnaast geldt voor het ontwerp van het projectresultaat dat ze niet vooraf wordt bepaald. Ze ontstaat in de praktijk dan ook vooral gaandeweg. 

Naast bovenstaande zorgt het toepassen van Agile management er in de praktijk eveneens voor dat zogenaamde project stappen in allemaal kleinere delen worden geknipt. Op deze manier kunnen twee concrete voordelen worden gerealiseerd. Niet alleen wordt het werk er overzichtelijker door, daarnaast kan er ook sneller worden bijgestuurd. Dit laatste is uiteraard zeer handig wanneer de ontwikkeling van een bepaald onderdeel in de praktijk toch niet helemaal uitpakt zoals op voorhand was verhoopt. Dit is natuurlijk allemaal interessant, maar op welke manier weet deze vorm van management in de praktijk dan concrete voordelen te realiseren? Zeer eenvoudig.

Dit zijn de voordelen verbonden aan Agile management

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat er op steeds grotere schaal gebruik wordt gemaakt van Agile management. Dat is het gevolg van de talrijke interessante voordelen die eraan verbonden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de iteratieve aanpak. Deze zorgt er in de praktijk voor dat de mogelijkheid ontstaat om een bepaald project wanneer dat noodzakelijk is in een andere richting te sturen. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer de specificaties van een beoogd projectresultaat tussentijds veranderen. Bovendien is er bij deze vorm van management in de praktijk tevens sprake van tussentijdse opleveringen. Deze hebben in de praktijk als gevolg dat eventuele gemaakte fouten aanzienlijk sneller aan het licht zullen komen.

Nog een ander niet onbelangrijk voordeel verbonden aan Agile management heeft te maken met het feit dat het volledige team nauwkeurig wordt betrokken bij de bouw evenals de ontwikkeling van een bepaald project. Dit betekent dus ook dat er geen gebruik wordt gemaakt van individuele ontwikkelaars evenals projectleiders, testers, etc. Al deze verschillende voordelen hebben er door de jaren heen voor gezorgd dat dit type management alleen maar vaker toegepast is gaan worden. De algemene verwachting is bovendien dat dit in de toekomst alleen maar nog meer het geval zal zijn.