Wat is AVG blijkt nog altijd een lastig te beantwoorden vraag te zijn

Wat is AVG

Na een rondtocht over het internet blijkt dat de vraag “wat is AVG en hoe bereid ik mijn website of organisatie hierop voor?” nog altijd lastig te beantwoorden is. Veel bedrijven hebben weliswaar aanpassingen in de verwerking van persoonsgegevens doorgevoerd, maar zijn niet zeker of dit voldoende is. Daar komt bij dat sommige websites een melding maken van cookies die geplaatst worden, maar hierbij niet aangeven om welke cookies het gaat. Een fout die niet alleen door grote bedrijven gemaakt wordt, maar ook door veel kleinere organisaties. Zonde, want een bedrijf die niet aan de regelgeving van de AVG voldoet kan een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen. Iets wat iedereen wil voorkomen!

Bezoekers

Advies over de beantwoording van de vraag wat is AVG

Vindt u het ook lastig om de vraag “wat is AVG?” te beantwoorden voor uw organisatie, of bent u benieuwd of uw bescherming van persoonsgegevens volstaat? Er zijn verschillende partijen gespecialiseerd in het uitvoeren van controles. Zij kijken niet alleen of uw organisatie aan de eisen van de AVG-regelgeving voldoet, maar geven ook tips om uw processen beter te beveiligen.

Een voorbeeld van zo’n organisatie is Seccure. Deze organisatie kan u ook van advies voorzien, als u nog moet beginnen aan het verbeteren van de beveiliging van persoonsgegevens.

Veiligheid

Beveiliging van persoonsgegevens is vaak niet voldoende

Houd er rekening mee dat het beveiligen van persoonsgegevens alleen vaak niet voldoende is om aan de AVG-regelgeving te voldoen. Zo moet heel nauwkeurig worden vastgelegd wie toegang heeft tot welke data en op welk moment dit gebeurt. Mocht er sprake zijn van een lek in uw persoonsgegevens, dan kan herleid worden waar het lek vandaan komt. Dit maakt het makkelijker om het lek te dichten, de verantwoordelijke hierop aan te spreken, enzovoorts. Door u nauwkeurig te laten informeren over de eisen van de AVG-wet weet u zeker dat u geen van deze aspecten uit de regelgeving vergeet.