Wat kan je precies verwachten van een levenstestament?

Het testament is een document dat we natuurlijk allemaal wel kennen. Echter moet het gezegd dat er tegenwoordig buiten het klassieke testament ook zoiets bestaat als een levenstestament. Voor deze laatste geldt dat ze in tegenstelling tot een gewoon testament toch boven water komt drijven op het moment dat de persoon in kwestie nog in leven is. Dit document is dan ook in het bijzonder in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de persoon die ze heeft laten opstellen blijvend kan voldoen aan de eisen waarmee hij of zij wordt geconfronteerd. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Lees dan vooral meteen verder en we vertellen je er alles over wat je moet weten!  

Waarom een levenstestament laten opstellen?  

Het is in de praktijk op verschillende manieren mogelijk om een persoon aan te stellen die in jouw plaats bepaalde taken moet uitvoeren. In eerste instantie zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om gewoon een eenvoudig document op te stellen en te ondertekenen. In dat document kan je dan zelf duidelijk aangeven welk persoon jouw belangen mag behartigen in bepaalde situaties. Dat is op zich dus zeker mogelijk, alleen is zo’n document dus geen levenstestament.  

Kenmerkend voor een levenstestament is dat ze wordt geregistreerd. Daardoor is de inhoud van het document bekend wat ervoor zorgt dat de aangestelde vertrouwenspersoon bijvoorbeeld ook zonder discussie zal worden erkend door financiële instellingen. Dat is iets waar in het eerste geval vaak zeer moeilijk over wordt gedaan. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het laten opstellen van een levenstestament in de praktijk zeker enkele niet tegensprekelijke voordelen met zich meebrengt.  

Voor wie kan zo’n document interessant zijn? 

We kunnen stellen dat de beschikking hebben over een levenstestament voor iedereen interessant kan zijn. Het is altijd mogelijk dat je op latere leeftijd wordt geconfronteerd met een aantal problemen die ervoor kunnen zorgen dat niet langer in staat bent om bijvoorbeeld te voldoen aan je persoonlijke verplichtingen. Het gaat hierbij dan niet alleen om de verplichtingen op financieel vlak, daarnaast is het ook mogelijk dat je geconfronteerd kan worden met zakelijke verplichtingen waar je niet meer aan weet te voldoen. In dat geval kan het ontzettend interessant zijn om de beschikking te hebben over een levenstestament. Zo kan je er namelijk zeker van zijn dat er iemand anders betrouwbaar in jouw plaats aan de gestelde verplichtingen kan voldoen. 

Hoeveel kost het laten opstellen van een levenstestament? 

Het is vanzelfsprekend dat er voor het opstellen van een levenstestament bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Hoeveel deze kosten bedragen is afhankelijk van niet alleen de persoon die het testament opstelt, daarnaast dient er ook rekening te worden gehouden met de eisen van de opdrachtgever. Het is namelijk mogelijk om dit document zo lijvig te maken als je zelf wil. Voor heel wat mensen geldt dat hun eisen beperkt blijven tot de financiële en zakelijke verplichtingen waar ze mee geconfronteerd kunnen worden op latere leeftijd. Er zijn echter ook personen die willen kunnen rekenen op meer zekerheden. Gemiddeld geldt voor een levenstestament opstellen dat er een kostprijs aan verbonden is van ongeveer 500 euro exclusief BTW. Het is echter in de praktijk dus mogelijk dat de kosten voor jouw exemplaar hoger zullen uitvallen. Lager kan ook, zeker als je bij Rocket Lawyer aanklopt!