Wat moet je weten over management drives?

Wanneer er een manager wordt aangesteld van een bedrijf spreekt het voor zich dat er hiervoor voorafgaandelijk werd gekeken naar de vaardigheden waar hij of zij over beschikt. De zogenaamde management drives zijn vaak het uitgangspunt om aan een bepaalde persoon de voorkeur te geven. In het verleden werd er hier eigenlijk nog niet zoveel aandacht aan besteed. Dit niet in het minst omdat ervan uit werd gegaan dat een goede manager eigenlijk altijd wel allround inzetbaar is. Dat is natuurlijk ook wel deels zo, maar toch spreekt het voor zich dat er altijd bepaalde vaardigheden beter uit de verf komen dan anderen. Ben jij benieuwd om meer te weten te komen over deze drives en vooral over wat ze nu precies zo belangrijk maakt? Dan moet je gewoon blijven verder lezen.

Tussen welke management drives maken we een onderscheid?

Er is door de jaren heen door experten eigenlijk relatief vaak discussie gevoerd over de verschillende management drives die er in de praktijk bestaan. Daar is uiteindelijk uit naar voren gekomen dat we een onderscheid maken tussen in totaal zes verschillende drives. Je kan hierbij denken aan:

  1. People Manager; 
  2. Visionair;
  3. Autoriteit;
  4. Ondernemer;
  5. Bestuurder;
  6. Nestor;

Voor elke drive geldt dat er uiteraard concrete eigenschappen en bijgevolg ook troeven aan verbonden zijn. Voor de visionair geldt bijvoorbeeld dat de persoon altijd over een sterke, analyserende en begrijpende troefkaart beschikt. Dit terwijl voor de ondernemer geldt dat ze wordt bestempeld als een uiterst competitief persoon. Ondanks het feit dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de hierboven aangehaalde zes verschillende management drives moet het uiteraard gezegd dat er in de praktijk ook een combinatie van drives voor kan komen.

Er bestaat niet zoiets als de beste management drive

Vaak is het zo dat het bestuur van een bedrijf op zoek gaat naar een manier om de best mogelijke management drive te vinden. Eigenlijk is dat onbegonnen werk. Bovendien geldt voor alle verschillende management drives dat ze duidelijk over hun eigen specifieke voordelen en troeven beschikken. Voor welk type manager er dan uiteindelijk zal worden gekozen zal niet zelden worden bepaald door de voorkeur waar het bestuur over beschikt. Dat is in principe mogelijks ook de best mogelijke benadering om in de praktijk toe te passen tijdens je zoektocht naar een nieuwe manager.

Een goed inzicht hebben in deze drives is ontzettend belangrijk

Het is vandaag de dag van ontzettend groot belang om over een goed inzicht te beschikken in de verschillende management drives die er bestaan. Dat is van cruciaal belang omdat je alleen op die manier een optimale richting voor je bedrijf kan bepalen. Zoals hierboven al aangehaald is het in de praktijk zo dat er geen sprake is van één bepaalde optimale management drive, integendeel. Dat gezegd hebbende is het wel absoluut zeker zo dat bepaalde drives net wat beter kunnen matchen bij een bepaald type onderneming. Het zou in de praktijk in ieder geval absoluut geen kwaad kunnen om je hier even op voorhand grondig in te gaan verdiepen. Dat is alvast een zekerheid.