Gevulde lasdraad

Bij het MIG/MAG lasproces wordt er gebruik gemaakt van een gevulde lasdraad, de draad wordt door de lastang heengevoerd en aangebracht in het smeltbad. Wordt het smeltbad niet beschermd voor invloeden van buitenaf, dan kan de lasverbinding verbranden of zijn er schadelijke verstoringen in de lasverbinding. Wil je dit voorkomen dan kun je gebruik maken van een beschermgas, dit beschermgas is meestal een inert gas (IG) of een actief gas (AG). Bij gewoon MIG/MAG lassen maakt men ook gebruik van een gasfles met een inert gas of actief gas. 

Gevulde lasdraad

Gebruik van een holle draad

 

In plaats van een externe gasfles wordt er bij lassen met gevulde lasdraad gebruik gemaakt van een holle draad, de draad is gevuld met fijn laspoeder of rutiel. Deze draad vormt de laselektrode, tijdens het lasproces smelt de draad af. De binnenkant van de draad is poeder, dat bij hitte omgezet wordt in een gas. Het gas zorgt ervoor dat het proces wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf tijdens het lassen, voorbeeld is dat het vloeibare metaal wordt beschermd tegen indringing van zuurstof. Er ontstaat door het verbranden van het materiaal ook afval, dit wordt een slak genoemd. 

 

Soorten draad om mee te lassen

 

Een gevulde lasdraad heb je tegenwoordig in verschillende soorten, er zijn verschillende lastoevoegmaterialen ontwikkeld. De manier van ontwikkelen van de draad is ook in de loop der jaren uitgebreidt, voorbeelden hiervan zijn rondgevouwen lasdraad en dichtgelaste lasdraad. In de lasmethodebeschrijving staat waarmee je moet lassen en welke methode je moet hanteren. Voor de meeste methodes is een lascertificaat vereist, het certificaat geeft aan welke processen van lassen je onder de knie hebt en correct uit kunt voeren. Wanneer je gaat lassen, moet je de lasmethodebeschrijving hanteren, doe je dit niet dan bestaat de kans dat de las niet de kwalificaties heeft die eraan gesteld wordt.